The Local Restaurant

อีกสิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้คือเรื่องอาหาร เรามั่นใจในคุณภาพอาหารของเรา วัตถุดิบที่นำมาทำอาหารทุกอย่างคัดเกรด
หมดแม้แต่เชฟก็จ้างผู้ที่มีความชำนาญจริงๆ หรืออุปกรณ์ที่ใช้ในการปรุงอาหารก็เน้นคุณาพเหมือนกัน... ส่วนเมนูอาหาร
ทางร้านนั้นจะเน้นพวกปลากับอาหารทะเลเป็นส่วนใหญ่ และทางรา้นยังมีเมนูอีกมากมายให้ท่านได้เลือกชิม และเลือก
รับประทานอีกมากมาย

  • ติดต่อสอบถาม โทร. 02-536-4730 , 083-123-1442
  •  
  •  
  •  
  • Facebook
  •   messenger
Copyright © 2020 By thelocalbkk.com